خانه » جلسات تندتک

جلسات تندتک

جلسات تندتک .دومین جلسه از HowToUP2017

دیشب بعد برنامه عزیزی پرسید، با رفیق های نیمه راه چکار کنیم ؟ احتمال من این است که عموما تصور بر جوش خوردن و حرص خوردن و تلاش برای متقاعد کردن رفیق نیمه راه باشد. ولی من همیشه استراتژی متفاوتی داشتم که خوب هم جواب گرفتم، بگذارید هرکس هرجا که دوست دارد برود، فشاری بر هیچ کس نیاورید، ماندن آدم ...

ادامه مطلب »